Reference


TABS d.o.o. je do sada uspješno poslovao sa sljedećim kompanijama/organizacijama u BiH:

 • Starline d.o.o., Sarajevo (Mercedes Benz)
 • Megamix d.o.o., Sarajevo
 • Američka ambasada u Sarajevu
 • Saniteks d.d., Sarajevo
 • Altermedia d.o.o., Sarajevo
 • Interactiv, Banja Luka
 • SAMAS d.o.o., Sarajevo
 • S Consalting d.o.o., Sarajevo-Mostar
 • Agencija M&V d.o.o., Mostar
 • Ekonomika Vidačak d.o.o., Mostar
 • Queens - M d.o.o., Mostar - Sarajevo
 • Diamedic d.o.o., Sarajevo
 • IUS - International University of Sarajevo

TABS je sinonim za:

 • Profesionalnost. Naši eksperti su visoko obrazovani i edukovani, s višedecenijskim radnim iskustvom u oblasti menadžmenta.
 • Kvalitet. Garantujemo vrhunski kvalitet usluge i Vašu satisfakciju.
 • Funkcionalnost. Rezultat naših usluga je funkcionalnost Vašeg poslovanja, što znači - Profit.
 • Efikasnost. S nama ste sigurni da ćete vrlo brzo i sigurno postići svoje ciljeve.
 • Efektivnost. Koristimo najmodernije metode i najnovija znanja, što garantuje Vaš uspjeh.

Partner za prodaju

logo v3-1

S Consalting  d.o.o. je partnerska kompanija ovlaštena za prodaju usluge TABS revizije