TABS software


Čemu služi TABS software revizije poslovanja?

Revizija poslovanja kroz nadzor nad relevantnim propisima omogućava:

 • Uvid u sve aspekte poslovanja
 • Otkriva slabe tačke
 • Otkriva nepravilnosti koje se mogu otkloniti

TABS software je kreiran uz konsultacije sa stručnjacima iz oblasti prava, ekonomije i poslovnog svijeta.

TABS software je tzv. All-In-One software koji kroz cca. 400 pitanja iz različitih oblasti poslovanja provjerava da li poslovni subjekt posluje u skladu s važećim zakonskim propisima iz tih oblasti zakonodavstva. Kontrolu i nadzor zakonitosti poslovanja privrednih subjekata iz oblasti koje pokriva TABS revizija provode različiti državni organi poput tržišne, turističke, ugostiteljske, radne ili sanitarne inspekcije, te drugih državnih organa koji vrše nadzor zakonitosti poslovanja poslovnih subjekata u tim oblastima. Na taj način TABS revizija pronalazi sve nedostatke koje bilo koji od ovih državnih organa može otkriti u poslovanju privrednog subjekta, i tako privrednog subjekta unaprijed upozorava na nedostatke u zakonskom poslovanju, ali i na visinu kazne ili kazni koje će poslovni subjekt morati platiti.

Drugim riječima - TABS čuva Vaš novac!

 

TABS izvještavanje

Svojim klijentima TABS omogućava revizorski izvještaj koji detaljno ukazuje na sve nepravilnosti u poslovanju, te im omogućava blagovremeno reagovanje i ispravljanje ustanovljenih nedostataka.

Reference

 • Starline d.o.o., Sarajevo (Mercedes Benz)
 • Megamix d.o.o., Sarajevo
 • Američka ambasada u Sarajevu
 • Saniteks d.d., Sarajevo
 • Altermedia d.o.o., Sarajevo
 • Interactiv, Banja Luka
 • SAMAS d.o.o., Sarajevo
 • S Consalting d.o.o., Sarajevo-Mostar
 • Agencija M&V d.o.o., Mostar
 • Ekonomika Vidačak d.o.o., Mostar
 • Queens - M d.o.o., Mostar - Sarajevo
 • Diamedic d.o.o., Sarajevo
 • IUS - International University of Sarajevo

Česta pitanja i odgovori

 • Koja je cijena usluga TABS revizije? - Cijena svakog testiranja se formira u skladu s djelatnošću poslovnog subjekta.
 • Da li je TABS usluga skuplja od inspekcijskih kazni? - Ne. TABS usluga revizije je daleko jeftinija od najniže moguće inspekcijske kazne.
 • Koliko traje TABS revizija? - TABS revizija, u prosjeku, traje do 2h.
 • Ko ispred poslovnog subjekta treba biti prisutan tokom TABS revizije? - Poželjno je da to bude lice koje u potpunosti poznaje sve aspekte poslovanja subjekta.
 • Koje djelatnosti pokriva TABS revizija? -Trgovina na malo, Trgovina na veliko, Trgovina uslugama, Ugostiteljska djelatnost, Obrt, Turistička djelatnost, Proizvodna djelatnost, Ostale privredne djelatnosti.

Kontakti

Za sve upite i rezervacije termina možete se obratiti putem sljedećih kontakata:

E-mail: info@tabs.ba

Tel: +387 33 979 422

Mob: +387 62 206 666

Partner za prodaju

logo v3-1

S Consalting  d.o.o. je partnerska kompanija ovlaštena za prodaju usluge TABS revizije